Història

Som una entitat que vetlla pels més desvalguts i desvalgudes, confiant que la seva col·laboració, la de vostè, directa o indirectament, ens permeti aprofundir en aquelles situacions de necessitats que mereixin especial atenció.

Com es pot romandre indiferent havent gent que no disposa del més indispensable? I que estan tan a prop?

Amb la finalitat de constituir a Gavà una obra benèfica i assistencial que perpetuï l’esperit i la voluntat del primer donant i la dels responsables de portar-la a terme, a principis de l’any 1989, amb una aportació de 10 milions de pessetes es crea una comissió gestora per a administrar els interessos i distribuir les ajudes de tipus social, en tant s’estudiaven les característiques d’entitat més convenients.

Després d’un llarg procés en la seva constitució i de múltiples gestions oficials amb la finalitat de fer una residència d’ancians i sumant-hi dificultats insuperables neix la “Fundació Ntra. Sra. de Brugués”, entitat privada de caràcter social, d’interès general i sense ànim de lucre, que fou inscrita amb el nº 642 en la “Generalitat de Catalunya” l’1 de desembre de 1992.

Fins i tot abans de ser inscrits oficialment ja s’havien proporcionat ajudes per una gran quantitat de diners destinat a persones necessitades i a institucions sense ànim de lucre.

La comissió gestora, en principi, va ser constituïda pels Srs. Josep Blay Aliaga, Joan Escofet Coll, Joan Solé Margarit i presidida pel Sr. Juan Jesús Muñoz Blay.

Tan aviat s’inicia la nova situació a principis del 1993 es prenen una sèrie de mesures que fan progressar i adquirir una certa maduresa al conjunt de la entitat.

Es realitza la 1ª Edició dels “Premis Fundació Ntra. Sra. de Brugués”, instituïts a fi de distingir a les persones o entitats locals que es destaquen pel seu despreniment cap els més dèbils així com la millora de la ciutat de Gavà a nivell social i cultural.

En aquest moment, es fa el nomenament de dos nous membres del Patronat, els Srs. Sigfrid Gràcia i Melcior Olivella, els quals s’incorporen a la nova junta.

En 1994 augmenten les donacions i hi ha que subratllar l’èxit de la 2ª Edició dels “Premis FNSB” (Fundació Ntra. Sra. de Brugués).

En 1995 un tràgic succés ens endinsa en el dolor, la inesperada mor del nostre bon amic, secretari i cofundador de l’entitat, el Sr. Joan Escofet Coll. En conseqüència, la junta decideix concedir-li i a títol pòstum la principal distinció, el guardó, dels premis FNSB a fi de perpetuar la seva memòria per la fecunda tasca social portada a terme al llarg de la seva vida.

El Sr. Sigfrido Gràcia Royo el substitueix com a secretari de la junta del patronat.

Van continuar anys d’ajuda, de continuïtat amb treball i esforç però ric en satisfaccions que eren el reflex de la felicitat de les persones que van ser ajudades i tres noves persones es van unir amb entusiasme per a continuar treballant per als més febles i necessitats.

L’any 2016 vam celebrar amb extraordinari èxit i reconeixement el 25 aniversari d’aquesta Fundació.

Arribat l’any 2017 de nou es vam veure sumits en el dolor, es va produir el decés del nostre col·lega i gran amic Melcior Olivella Campmany . No hi ha paraules per a descriure  la gran persona que ens va deixar i a la qual sempre portarem en els nostres cors.

I continuant amb el nostre treball arribem a l’any 2018, en el qual els membres de la Junta que van presidir la Fundació durant molt anys i deixant el llistó molt alt, pels seus grans esforços i el seu gran treball: Com a President el Sr. Josep Blay Aliaga, com a Tresorer el Sr. Gonzalo Bescós i com a Secretari el Sr. Josep Margarit aconsegueixen que la resta dels membres els permetin cedir els seus càrrecs a l’establiment d’una nova junta: Com a Presidenta la Sra. Brugués Pla, com a Secretària la Sra. Rosa Carbonell i com a Tresorer el Sr. Joan Barrachina. La nova junta, amb gran entusiasme i determinació, continua treballant amb l’ajuda de tots els membres que formen part d’aquesta Fundació.

També esmentar a les persones involucrades que ajuden en el treball d’aquesta Fundació directa o indirectament, que ho fan també des de l’anonimat, perquè són també part de l’essència central d’aquesta Fundació.

Gràcies a tots i totes!