Donatius

Fes una donació a la Fundació Ntra. Sra. de Brugues per ajudar a la gent necessitada. Gràcies a les aportacions de milers de persones al llarg d’aquests anys s’ha pogut ajudar a moltíssimes persones i entitats d’ajuda social.
Per continuar aquest projecte, és fonamental vostra ajuda, ja que sense ella gens seria possible. Per tant, us animem a participar. Qualsevol contribució, per petita que sigui, ajudarà al que més ho necessiti.

Moltes gràcies.

Pots fer la teva aportació en el següent compte bancari:

CAIXABANK
ES09 2100-0281-6802-0048 8629